[tintuc]Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản là chứng chỉ chuẩn kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin theo chuẩn mới của Bộ Thông Tin Truyền Thông và Bộ Giáo Dục, Chứng chỉ ứng dụng cntt gồm 06 modul gồm: 

+ Modul 01: Hiểu biết về CNTT
+ Modul 02: Sử dụng máy tính cơ bản
+ Modul 03: Soạn thảo văn bản cơ bản
+ Modul 04: Sử dụng bảng tính cơ bản
+ Modul 05: Sử dụng trình chiếu cơ bản
+ Modul 06: Internet cơ bản
Chương trình đào tạo chuẩn kỹ năng ứng dụng CNTT là chương trình đào tạo quy mô rộng lớn từ trước tới nay, đòi hỏi người sử dụng máy tính phải nắm rõ những kiến thức cơ bản, rộng và sử dụng thành thạo các kỹ năng cơ bản. Do đó để giúp cho người học làm chủ được chương trình chuẩn kỹ năng ứng dụng CNTT cơ bản Trung Tâm Tin Học Hoài Ân có biên soạn lại 700 câu hỏi ôn thi lý thuyết chứng chỉ kỹ năng cơ bản của Trung Tâm Phát Triển CNTT -Đại Học CNTT- Đại Học Quốc Gia TPHCM
Ngân hàng đề thi lý thuyết này sẽ giúp cho học viên, sinh viên dễ dàng hiểu và thi tốt chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản tại các Trung Tâm Tin Học tại TPHCM, Đồng Nai, Vũng Tàu...

Thông tin về lớp luyện thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản có thể đăng ký tại Trung Tâm Tin Học Hoài Ân
Địa chỉ: Số 2/45, Nguyễn Ái Quốc, KP8, Hố Nai, Biên Hoà
Điện Thoại: 0977.093.688 (Thầy Ngọc) [/tintuc]

Bình luận

Liên hệ
Chát trực tuyến